Foto Paco Dalmau 

Els socis

Ser soci de la Fundació Josep Pla significa donar suport a la tasca de promoure la lectura i els estudis de l’obra de l’escriptor i permet:
. Rebre informació periòdica de les activitats que l’entitat organitza
. Disposar del servei de consulta i préstec de la Biblioteca Josep Pla i el Centre de Documentació
. Rebre gratuïtament les publicacions i obtenir descomptes en les activitats que requereixen pagament
. Participar activament en la programació d’activitats

En tractar-se d’una fundació acollida a la Llei 49/2002, totes les aportacions tenen desgravació: Persones físiques, deducció del 40% de l’impost sobre la Renda

Institucions patrocinadores

Empreses patrocinadores