Biografia

1897-1919

Primera volada

La família Pla és una de les més benestants de Palafrugell i decideix fer estudiar els seus quatre fills: Josep, Pere, Maria i Rosa. Josep Pla a l’escola primària ja destaca per la seva passió per la lectura (Montaigne, Pascal, Stendhal, Baroja, Azorín, Ruyra, Eugeni d’Ors…), per tenir una memòria prodigiosa i pel seu caràcter inconformista. Internat a Girona per fer-hi el batxillerat, l’aprenent d’escriptor comença a assajar-hi les seves primeres narracions, col·labora a diverses revistes locals i queda captivat per la Girona monumental.

Instal·lat en diverses pensions i cases de dispesa, les ocupacions del jove estudiant universitari seran sobretot la lectura i el passeig. Encara que no es desvincula mai de Palafrugell, ni dels amics ni dels paisatges, pels quals sent una predilecció sense límits, a poc a poc s’introdueix en els ambients culturals de la Barcelona de l’època. A l’Ateneu Barcelonès, Pla hi descobreix una biblioteca amb un fons molt ric en literatura francesa i on pot llegir cada dia la millor premsa europea de l’època. També hi troba una colla d’intel·lectuals que formen una penya singular (Joaquim Borralleras, Joan Estelrich, Alexandre Plana, Josep M. de Sagarra, Enric Jardí…) i que tindran una importància decisiva en els inicis de la seva carrera literària i periodística.

bio2

Germans Pla: Rosa, Maria, Pere i Josep, c. 1904.
Fundació Josep Pla, col·l. Edicions Destino.

Estiuejants d’El Canadell. Calella de Palafrugell, 1915-1916.  ©: Baldomer Gili i Roig.
Fundació Josep Pla.

Durant els últims anys de la carrera de Dret, Pla comença a publicar seriosament diversos escrits de prosa poètica. Són unes composicions que reflecteixen un escriptor d’estil immadur, retòric, artificiós. Però ja presentaven una síntesi dels temes de la seva obra: descripció apassionada de la realitat més pròxima, subjectivisme poètic, rebuig aparent de la imaginació, ironia subtil, manipulació i fabulació a partir de fets i de personatges reals. Després d’una breu estada al diari Las Noticias, Pla entra a finals de 1919 com a redactor de diari La Publicidad, que ben aviat catalanitzaria la seva capçalera. El periodisme l’ajuda a trobar un estil més precís, sintètic i natural.

L’Escriptor Alexandre Plana i Josep Pla. C. 1919. 
Fundació Josep Pla, col·l. Col·legi de Periodistes Girona.

Lluís Llimona i Josep Pla a El Canadell. Calella de Palafrugell, 1919.
Fundació Josep Pla, col·l. Josep Vergés.

1897
Josep Pla neix a Palafrugell el 8 de març de 1897, a la casa núm. 49 del carrer Nou, on els seus pares, Antoni Pla i Vilar i Maria Casadevall i Llach, viuen de lloguer mentre es fan la casa del carrer del Sol.

1904
La família Pla es trasllada a viure a la casa nova del carrer del Sol, avui núm. 56 del carrer de Torres i Jonama. Fa els estudis primaris als germans Maristes de Palafrugell.

1909
Estudia el batxillerat a l’Institut de Girona i viu intern al Col·legi dels Maristes. El darrer curs (1912-13) s’examina per lliure perquè és expulsat de l’internat.

1913
Comença els estudis de Ciències a la Universitat de Barcelona, però a mig curs decideix canviar a Lletres. Farà els cinc cursos de Dret amb matrícula oficial.

1917
Inicia la publicació de les primeres proses literàries en diversos mitjans: Ofrena, Cenacle, Diario de Gerona i L’Instant.

1918
Comença a freqüentar l’Ateneu Barcelonès. Alexandre Plana es converteix en el seu mentor literari. Inicia la seva col·laboració regular a Baix Empordà de Palafrugell i publica proses literàries a Alt Empordà, de Figueres, i El Camí, de Barcelona.

1919
Es llicencia en Dret. Comença a treballar a Las Noticias i poc després a l’edició de nit de La Publicidad.