Centre de documentació

La Fundació Josep Pla disposa d’un Centre de Documentació que conté:

1. Manuscrits:

1.1. Fons Editorial Selecta
1.2. Obra Completa de Josep Pla (Ed. Destino)
1.3. Epistolari
1.4. Notes diverses

2. Hemeroteca:

2.1. Articles de Josep Pla
2.2. Articles sobre Josep Pla
3. Fons d’imatges:
3.1. Fotografies biogràfiques 3.2. Fotografies de les activitats de la Fundació Josep Pla
4. Mediateca:
4.1. Josep Pla: Casset (33), Vídeo (49), Disc Compacte (50), CD Rom (62), DVD (14) 4.2. Activitats de la Fundació Josep Pla, conferències i presentacions: VIMEO (2006-2011) YOUTUBE 4.3. Altres (produccions alienes)
5. Fons d’art (provinent de donacions)

Preus dels serveis

Fons Servei Ús comercial (editorial, publicitari i comunicació) Ús acadèmic o entitat sense ànim de lucre
PVP Unitari PVP Unitari
Biblioteca Josep Pla Fotocòpia DINA4 i foli 1€ 0,20€
Fotocòpia DINA3 1€ 0,40€
Digitalització 5€ 1€
Suport de CD o DVD 3€ 3€
Enviament correu Contra reemborsament Contra reemborsament
Enviament missatger Ports deguts Ports deguts
Centre de Documentació Fotocòpia 5€ 3€
Digitalització 10€ 5€
Suport de CD o DVD 3€ 3€
Enviament correu Contra reemborsament Contra reemborsament
Enviament missatger Ports deguts Ports deguts