Fons Editorial Selecta. Col·lecció Cruzet-Borràs 1946-1962

Entre 1946 i 1962, l’escriptor Josep Pla va mantenir una relació molt important amb l’editorial Selecta i el seu editor, Josep M. Cruzet, amb la qual a partir de 1949 va començar la publicació d’un nombre considerable d’obres, moltes inèdites fins llavors.

Els originals manuscrits d’aquestes obres es trobaven en mans dels descendents de l’editor Josep M. Cruzet. Durant el 2022, es va gestionar la cessió en comodat dels materials a la Fundació Josep Pla, amb l’objectiu que la comunitat de lectors i, especialment, estudiosos i investigadors, puguin accedir al seu contingut i aprofundir així en el coneixement de l’obra de Pla i, més concretament, en els seus processos d’escriptura.

Els materials del fons Editorial Selecta. Col·lecció Cruzet-Borràs corresponen a un període de plenitud creativa de l’escriptor, i de compromís total amb la cultura catalana, escrits en el marc del seu projecte de salvar el seu món de l’oblit, preservant-ne la memòria a través d’una literatura intel·ligible i a l’abast de qualsevol públic.

La relació de Josep Pla amb l’editorial Selecta de Josep M. Cruzet

Característiques del fons
Abast: 1946-1962.
Procedència: Cessió en comodat dels descendents de l’editor Josep M. Cruzet.
Data procedència: 2022

Inventari dels continguts:
El Fons Editorial Selecta. Col·lecció Cruzet-Borràs està format pels continguts següents:

  1. Manuscrits-Mecanoscrits-Galerades
  2. Altra documentació

Sol·liciteu l’accés als materials

1. Manuscrits-Mecanoscrits-Galerades

Col·lecció Biblioteca Selecta

De l’Empordanet a Barcelona

Detall de continguts
Mostra documental

Obres Completes

2. Altra documentació

· Correspondència entre Josep Pla i Josep M. Cruzet: 189 documents
Aquesta correspondència va ser publicada al volum editat per M. Josepa Gallofré: Josep Pla-Josep M. Cruzet. Amb les pedres disperses. Cartes 1946-1962. Barcelona: Destino, 2003.

· Fotografies: 44 fotografies
Fotografies diverses de trobades entre J. Pla i J. M. Cruzet, i d’actes i sessions celebrats a la llibreria Catalònia i a l’editorial Selecta.

· Correspondència diversa i material de censura: 131 documents
· Autoritzacions de diferents llibres i correspondència sobre la tramitació de permisos a censura: 70 documents

· Documents editorials impresos relatius a Pla: 132 documents
· Documentació diversa: 71 documents

Sol·liciteu l’accés als materials

La catalogació s’ha dut a terme durant el 2023 gràcies al suport de