OC - XLII - Cròniques parlamentàries (1934-1936). Índex

Tercer i darrer volum de les Cròniques Parlamentàries. La primera va aparèixer a «La Veu» el dia 11 d’octubre de 1934, i la darrera, el 13 d’abril del 1936. Aquell mes, Pla abandonaria la corresponsalia de París i es retiraria a viure al Mas Pla. El volum comença amb un llarg reportatge sobre els fets d’octubre de 1934. Lluís Bonada. L’obra de Josep Pla. Barcelona:  Ed. Teide, 1991, 204

Cròniques parlamentàries (1934-1936)

Nota preliminar7
Tendència cap a les formes autoritàries del govern (11-10-1934)9
El moviment d’Astúries vist des de Moscou (12-10-1934)11
La presa d’Oviedo (13-10-1934)13
Una enquesta al nord d’Espanya: La situació al País Basc. La tàctica desastrosa dels nacionalistes (octubre de 1934)15
Una enquesta al nord d’Espanya: L’assassinat de Marcelino Oreja. La famosa teoria del desbordament (octubre de 1934)19
Una enquesta al nord d’Espanya: Arribada a Astúries. Impressió de conjunt. Les causes de la revolució (octubre de 1934)24
Una enquesta al nord d’Espanya: Els aspectes de la situació a Astúries. La ciutat destrossada: Oviedo (octubre de 1934)29
La proposició de Gil Robles ajornada (25-10-1934)35
L’atenció de Madrid es concentra a Barcelona (26-10-1934)37
Una enquesta al nord d’Espanya: La rendició de la zona minaire. Anomalies asturianes (octubre de 1934)38
El panorama polític és deplorable (27-10-1934)43
Una enquesta al nord d’Espanya: Quinze dies de socialisme per a la zona minera asturiana: La lluita d’Oviedo (octubre de 1934)45
Una enquesta al nord d’Espanya: Com a la guerra… El bienni a través de la revolució asturiana. (octubre de 1934)51
Expectació davant els pròxims fets polítics (28-10-1934)55
Una enquesta al nord d’Espanya: Les operacions militars a Astúries estan acabades. I ara què? (octubre de 1934)57
Vaguetat, deliberació i inconsciència (29-10-1934)61
La premsa anticatalana ataca furiosament la Lliga (31-10-1934)64
Què passarà al Consell de Ministres d’avui? (1-11-1934)66
Un fet nou interromp les deliberacions dels Consells de Ministres (2-11-1934)68
No hi ha unanimitat en la ponència ministerial (3-11-1934)70
Davant l’obertura del Congrés (4-11-1934)71
El debat polític (6-11-1934)73
És acabat el debat polític (7-11-1934)76
Mala jornada per als senyors Samper i Hidalgo (8-11-1934)78
L’obra del govern Samper (9-11-1934)80
Una altra crisi imminent (10-11-1934)82
Situació expectant (11-11-1934)84
La situació catalana no és, encara, resolta (13-11-1934)86
La crisi parcial es dóna per segura (14-11-1934)87
La intervenció del senyor Ventosa en la sessió d’ahir (15-11-1934)89
Tres magnífiques intervencions del senyor Ventosa (16-11-1934)91
Una evocació dels temps passats (17-11-1934)94
(Títol inutilitzat per la censura) (18-11-1934)95
Ara fa un any (20-11-1934)97
El debat polític (21-11-1934)98
El senyor Florensa obté un gran èxit defensant la pagesia catalana (22-11-1934)100
El senyor Vidal i Guardiola intervé magníficament en la discussió dels pressupostos (23-11-1934)102
(Títol inutilitzat per la censura) (24-11-1934)105
L’estada del general Batet a Madrid (27-11-1934)106
Sembla que la qüestió catalana no serà discutida a les Corts fins dijous (28-11-1934)107
Avui, el senyor Trias de Bes plantejarà, a les Corts, el problema de Catalunya (29-11-1934)108
Ahir s’inicià, feliçment per a Catalunya, el debat sobre el règim transitori (30-11-1934)109
Els comentaris al discurs de Cambó (2-12-1934)111
La situació política i parlamentària (4-12-1934)112
El discurs del senyor Ventosa (5-12-1934)114
Els pressupostos i la qüestió catalana (6-12-1934)116
L’Estatut serà salvat íntegrament (7-12-1934)117
En defensa de l’Autonomia (8-12-1934)119
Tot l’interès polític es projecta a la sessió parlamentària de dimarts (9-12-1934)121
Fins demà no serà reprès el debat sobre Catalunya (11-12-1934)123
El discurs del senyor Lerroux i una intervenció del senyor Cambó (12-12-1934)124
A l’entorn de la qüestió catalana (13-12-1934)126
L’aprovació del règim transitori (15-12-1934)128
(Títol inutilitzat per la censura) (16-12-1934)129
El discurs del senyor Lerroux a Sevilla (18-12-1934)130
La situació parlamentària (20-12-1934)131
El Consell d’ahir al matí (21-12-1934)134
(Títol inutilitzat per la censura) (22-12-1934)135
(Títol inutilitzat per la censura) (23-12-1934)136
Dies de calma (25-12-1934)137
Tres nomenaments importants (28-12-1934)138
Els fracassos de la CEDA (29-12-1934)139
L’actual moment polític (3-1-1935)141
Hom espera els efectes dels Consells de Ministres que se celebren (4-1-1935)142
La situació política actual (5-1-1935)144
El joc polític del senyor Martínez de Velasco (6-1-1935)146
El nomenament del senyor Portela. El sumari del jutge senyor Alarcón (8-1-1935)148
El senyor Portela està disposat a col·laborar amb tots els partits polítics (9-1-1935)149
Les converses Lerroux-Gil Robles (10-1-1935)151
Realment, existeix la carta del senyor Gil Robles (11-1-1935)153
La minoria radical es decideix pel centresquerra (13-1-1935)154
Encara no és evident l’acord Lerroux-Gil Robles (15-1-1935)156
El dinar del senyor Alba (16-1-1935)158
La reorganització ministerial (17-1-1935)159
Hom anuncia una coalició electoral cedo-lerrouxista (18-1-1935)161
La tàctica del senyor Martínez de Velasco (19-1-1935)163
La situació política (20-1-1935)163
La reorganització militar (22-1-1935)164
A les envistes d’un debat polític (23-1-1935)165
El discurs del senyor Ventosa a les Corts (24-1-1935)167
Les intervencions parlamentàries dels senyors Ventosa, Florensa i Pinyol (25-1-1935)169
El viatge del cap del govern i la llei electoral (26-1-1935)171
La qüestió política està empantanegada (27-1-1935)172
Enlloc d’Espanya les esquerres no donen senyals de vida (29-1-1935)174
La intervenció del senyor Cambó (30-1-1935)176
La interpel·lació del diputat de Lliga Catalana senyor Badia (31-1-1935)178
El discurs del senyor Badia i les negociacions comercials amb França (1-2-1935)180
El ministre de Justícia, senyor Aizpún, ve a Barcelona (2-2-1935)182
Comentaris al discurs del senyor Cambó (6-2-1934)183
El gran triomf del senyor Ventosa (7-2-1935)185
El senyor Ventosa acusa… (el títol és parcialment inutilitzat per la censura) (8-2-1935)187
Política i periodistes (12-2-1935)188
Comentaris al discurs de Terrassa (13-2-1935)190
Altra vegada el problema polític (14-2-1935)191
(Títol inutilitzat per la censura) (15-2-1935)193
El senyor Cambó fa un gran discurs sobre la llei municipal i destaca l’absoluta ineficàcia del Parlament i del govern actual (16-2-1935)194
Entorn del procés Alarcón (17-2-1935)196
(Títol inutilitzat per la censura) (19-2-1935)197
Moments de feblesa (20-2-1935)198
Un altre gran discurs del senyor Ventosa (21-2-1935)200
La Comissió per als traspassos de serveis (22-2-1935)202
Un final de setmana tranquil (23-2-1935)204
Els acords del Consell de Ministres (26-2-1935)205
La parceria en la llei d’arrendaments rústics (27-2-1935)207
La llei de Bases electorals i la maçoneria (28-2-1935)209
La política respecte a Catalunya (1-3-1935)210
El ferrocarril de Canfranc (2-3-1935)212
El senyor Gil Robles no acaba de convèncer (3-3-1935)213
L’homenatge al senyor Lerroux (5-3-1935)214
L’activitat dels diputats de la Lliga a Madrid (6-3-1935)215
La posició del ministre d’Agricultura (7-3-1935)217
També a Madrid hi ha expectació davant la conferència del senyor Ventosa (8-3-1935)218
La situació política està encalmada (9-3-1935)220
El senyor Marraco i la Borsa catalana (10-3-1935)221
La qüestió del contraban d’armes i el Congrés (12-3-1935)222
La intervenció del senyor Vidal i Guardiola en el debat sobre la llei municipal (13-3-1935)224
No s’han produït les votacions de quòrum, però si un enorme escàndol (14-3-1935)225
Una contradicció inexplicable (15-3-1935)226
L’«statu quo» legal a Catalunya (16-3-1935)228
La nova regulació dels contingents (17-3-1935)230
L’assemblea de Lliga Catalana (19-3-1935)232
El debat sobre el contraban d’armes (20-3-1935)233
El debat sobre el contraban d’armes (21-3-1935)234
Ha acabat el debat sobre el contraban d’armes (22-3-1935)237
El discurs del senyor Ventosa, centre de tots els comentaris (23-3-1935)239
Els acords del Consell de Ministres (26-3-1935)241
El moment polític (27-3-1935)243
Hom dóna la crisi com a inevitable (28-3-1935)244
El Consell d’avui (29-3-1935)245
La crisi (30-3-0935)246
La tramitació de la crisi (31-3-1935)247
La tramitació de la crisi (2-4-1935)249
Una solució inesperada (3-4-1935)251
El nou govern no ha estat mal rebut a Madrid (4-4-1935)253
El nou governador general de Catalunya (5-4-1935)254
El senyor Gil Robles afluixa (6-4-1935)256
La qüestió catalana (7-4-1935)257
Dies de calma aparent (9-4-1935)259
La reconstrucció del bloc governamental (10-4-1935)261
Els ministeris de Governació i Guerra (10-4-1935)262
La qüestió catalana (11-4-1935)263
La conferència del senyor Cambó (12-4-1935)265
La reintegració a Catalunya dels serveis traspassats (13-4-1935)267
El parèntesi del moment actual (14-4-1935)268
Hom continua creient que Lerroux i Gil Robles s’avindran (16-4-1935)270
Els treballs per a la reconstrucció del bloc governamental (17-4-1935)272
El problema polític i la qüestió catalana (18-4-1935)273
Ajornament de la qüestió política (20-4-1935)275
Una setmana de calma (21-4-1935)276
El problema polític es presenta molt confús (23-4-1935)278
Les gestions dels diputats de la Lliga (24-4-1935)278
El senyor Rocha, en funció de president del consell (25-4-1935)279
La situació política (26-4-1935)281
Els acords dels «quatre» (27-4-1935)283
Càbales a l’entorn del govern pròxim (30-4-1935)284
L’ordre públic i la situació política (1-5-1934)285
Ja no hi ha misteri (2-5-1935)287
La crisi (4-5-1935)288
La tramitació de la crisi (5-5-1935)289
El nou govern (7-5-1935)292
(Títol inutilitzat per la censura) (8-5-1935)295
La presentació del nou govern a les Corts (9-5-1935)296
Minva la maror política (10-5-1935)297
Els tractats amb l’Uruguai i l’Argentina (11-5-1935)299
El senyor Portela i la llei electoral (12-5-1935)300
Tranquil·litat general (14-5-1935)301
La política internacional d’Espanya (15-5-1935)302
La llei de premsa a les Corts (16-5-1935)304
Ni la llei de premsa ni el projecte de l’atur forçós (17-5-1935)305
Les Corts aplaudeixen unànimement el senyor Ventosa (18-5-1935)307
Els ministres de la Guerra i Governació (19-5-1935)309
El traspàs dels serveis (21-5-1935)310
El traspàs i valoració dels serveis d’Obres Públiques (22-5-1935)311
La política internacional i la llei de premsa (23-5-19335)313
Els representants de la Generalitat en la ComissióRevisadora (24-5-1935)315
Les divisions dels socialistes (25-5-1935)316
Normalitat i poques notícies (26-5-1935)318
S’inicia l’equilibri polític? (28-5-1935)319
La imminent discussió dels pressupostos (29-5-1935)320
El discurs del senyor Ventosa sobre els pressupostos (30-5-1935)322
La llei electoral (1-6-1935)324
L’interès polític de la setmana (2-6-1935)325
Els fets sagnants de Novallas (4-6-1935)326
Un saludable règim de silenci (5-6-1935)328
El traspàs de serveis a les Corts (6-6-1935)329
L’esperit d’intransigència (7-6-1935)331
La situació parlamentària (8-6-1935)333
La tasca parlamentària de la Lliga (9-6-1935)335
El panorama polític peninsular (11-6-1935)336
Collita de tòpics (12-6-1935)338
Una altra victòria dels diputats de Lliga Catalana (13-6-1935)340
Impressions optimistes (14-6-1935)341
Dretes i esquerres accepten, en principi, el pensament del senyor Cambó sobre el règim electoral (15-6-1935)343
A Madrid, ja voldrien fer eleccions (16-6-1935)345
La pròxima situació parlamentària (18-6-1935)346
La llei electoral topa amb les primeres dificultats (19-6-1935)347
Avui el congrés celebrarà sessió (20-6-1935)349
Ahir fou mitja festa al Congrés (21-6-1935)350
Importància del Consell d’ahir (22-6-1935)351
Unes paraules del senyor Lerroux (23-6-1935)353
La situació política és molt interessant i molt complexa (25-6-1935)354
La tasca dels senyors Cambó, Estelrich, i Trias de Bes (26-6-1935)356
El pressupost d’Instrucció Pública i el senyor Esterlich (27-6-1935)358
Poster caldrà que la Lliga faci obstrucció a les Corts (28-6-1935)360
El govern acorda mantenir el tipus de contribucions territorials (29-6-1935)362
Els actes de propaganda celebrats diumenge passat (30-6-1935)363
La llei electoral i la tornada del senyor Cambó a Madrid (2-7-1935)364
Les grans concentracions. La llei electoral (3-7-1935)366
Unes previsions del senyor Ventosa i Calvell confirmades (4-7-1935)368
Hom abandona la llei electoral definitivament (5-7-1935)370
La gran tasca parlamentària dels diputats de la Lliga (6-7-1935)373
La llei electoral ressucita de les seves cendres (7-7-1935)375
Els actes de València han estat només unitats seguides de zeros (9-7-1935)377
La situació, tant la política com la parlamentària, és molt confusa (10-7-1935)379
Efectes d’una proposició del senyor Cambó no presentada encara (11-7-1935)380
Importància del Consell de Ministres celebrat ahir (12-7-1935)382
Els llançaments al camp i la llei de restriccions (13-7-1935)384
Negociacions entorn del projecte de la llei de restriccions (14-7-1935)386
El senyor Azaña fou molt aplaudit per un públic socialista (16-7-1935)387
L’oposició de Lliga Catalana a la llei de restriccions (17-7-1935)389
(Títol inutilitzat per la censura) (18-7-1935)391
Tota la premsa reconeix l’èxit parlamentari de la Lliga (20-7-1935)393
Destacada intervenció del senyor Roig en el debat contra Azaña (21-7-1935)395
A causa de la calor, la calma política és gairebé absoluta (23-7-1935)397
La discussió de la reforma agrària origina un xoc polític (24-7-1935)398
El gran discurs del diputat de la Lliga senyor Florensa (25-7-1935)400
La retirada de les esquerres ha estat forçada (26-7-1935)401
Ha començat la calma en els medis governamentals (28-7-1935)403
El Consell de Ministres d’ahir va ésser molt important (31-7-1935)404
La situació política (19-9-1935)405
Crisi total (20-9-1935)407
La tramitació de la crisi (21-9-1935)409
La tramitació de la crisi (24-9-1935)411
El cinquè dia de la crisi (25-9-1935)413
La significació del nou govern (26-9-1935)415
La presa de possessió del senyor Rahola (27-9-1935)418
Des d’aquest matí, s’aplicarà el retraspàs d’Obres Públiques (28-9-1935)419
El senyor Lerroux visitarà l’Argentina (29-9-1935)421
El debat polític (1-10-1935)423
El senyor Ventosa respon als atacs del senyor Calvo Sotelo (2-10-1935)424
El debat polític s’acabarà segurament avui (3-10-1935)427
La votació de confiança i un gran discurs del senyor Florensa (4-10-1935)429
S’ha avançat un bon pas en el projecte de la reforma electoral (5-10-1935)431
Les gestions del conseller-regidor senyor Codolà a Madrid (6-10-1935)433
Les gestions del senyor Codolà en defensa de la cultura de Barcelona (8-10-1935)434
Hom reconeix novament el prestigi del senyor Solé de Sojo (9-10-1935)436
El banquet del Ritz i les gestions del senyor Codolà (10-10-1935)438
Cap a la normalitat constitucional i la reforma electoral (11-10-1935)441
Una nova fórmula per a l’aprovació d’una llei electoral (12-10-1935)443
El dia polític ha estat d’una calma absoluta (13-10-1935)444
Aparició de l’estrateg de cafè (14-10-1935)445
La situació política parlamentària i internacional (15-10-1935)448
Malgrat tot, els pressupostos nous són rebuts amb cert escepticisme (16-10-1935)450
L’estada del ministre d’Estat portuguès a Madrid (17-10-1935)452
L’actuació dels diputats de la Lliga, senyors Ventosa, Florensa i Estelrich (18-10-1935)453
La nota del senyor Chapaprieta i les seves conseqüències (25-10-1935)455
Els treballs efectuats per la comisió investigadora dels vint-i-un (26-10-1935)457
Les diverses votacions de la comisió investigadora (27-10-1935)459
Com s’ha desenrotllat la sessió de les Corts sobre el dictamen dels vint-i-un (29-10-1935)460
El plantejament, tramitació i solució de la crisi (30-10-1935)463
Presentació del nou govern a les Corts i votació de confiança (31-10-1935)465
El senyor Solé de Sojo parla de les construccions navals (1-11-1935)467
El Consell de dijous passat fou més important que no es creia (2-11-1935)469
Unes declaracions del senyor Chapaprieta molt comentades (3-11-1935)471
Chapaprieta dóna a la Comisió de Pressupostos totes les facilitats (6-11-1935)473
La farsa de la llei electoral (7-11-1935)474
El nomenament del governador general de Catalunya (8-11-1935)477
Una gran tasca del ministre de la Lliga, senyor Rahola (9-11-1935)479
Hi ha bones impressions sobre la indústria suro-tapera (10-11-1935)481
Les gestions per a la formació d’un partit de centre (12-11-1935)482
Els senyors Chapaprieta i Pérez Madrigal no han interessat la Cambra (13-11-1935)484
La situació política no és pas gaire estable (14-11-1935)486
Cada cop és més viva l’oposició a l’impost de drets reals (15-11-1935)488
Tota la Cambra ha aplaudit una intervenció del senyor Ventosa (16-11-1935)490
El nomenament del nou dovernador general de Catalunya (20-11-1935)493
La interpel·lació del senyor Ventosa produeix efectes polítics (21-11-1935)495
La tasca dels senyors Rahola i Solé de Sojo (22-11-1935)497
El senyor Cambó intervé en la interpel·lació del senyor Ventosa (23-11-1935)499
La situació política torna a ésser una mica confusa (24-11-1935)501
Les dues reformes: l’electoral i la constitucional (26-11-1935)503
La reforma constitucional (27-11-1935)504
Traspassos de serveis aprovats pel Consell de Ministres (27-11-1935)507
La discussió dels projectes del senyor Chapaprieta (28-11-1935)509
Sembla que el govern actual aprovará els pressupostos (29-11-1935)511
Ha tornat a canviar l’aspecte de la situació política (30-11-1935)512
30 de novembre (1-12-1935)514
La denúncia del senyor Nombela i la situació política (3-12-1935)516
El joc simultani de tres intrugues superposades (4-12-1935)518
És hora de fer un pensament (5-12-1935)520
Lerroux en contradicció amb Gil Robles, Lucia i Chapaprieta (5-12-1935)522
Accords favorables al Patronat Universitari de Barcelona (6-12-1935)524
El senyor Lerroux anuncia la seva retirada temporal (7-12-1935)526
El debat relatiu a la denúncia del senyor Nombela (8-12-1935)528
Plantejament i tramitació de la crisi total (10-11-1935)531
Hi ha la impressió que la crisi serà llarga i complicada (11-12-1935)533
El senyor Cambó no ha fet fracassar el senyor Martínez de Velasco (12-12-1935)535
(Títol inutilitzat per la censura (13-12-1935)537
La situació continua tan confusa com sempre (14-12-1935)539
Una nota de la Lliga sobre la solució de la crisi (15-12-1935)541
Cap a una confederació de forces nacionals (17-12-1935)543
Prieto i Largo Caballero divideixen el partit socialista (18-12-1935)545
El gabinet Portela Valladares (18-12-1935)547
El senyor Cambó replica a les manifestacions de Gil Robles (19-12-1935)549
Els partits polítics se situen davant les eleccions (20-12-1935)551
Les gestions dels senyors Vallès i Pujals, Gallart i Estelrich (21-12-1935)553
La nota anglesa planteja una sèrie de problemes (22-12-1935)554
La pròrroga dels pressupostos (24-12-1935)555
Cada dia és més forta la divisió dels socialistes (25-12-1935)557
El Consell de Ministres estudià tres qüestions importants (27-12-1935)558
Les gestions fetes pel senyor Escalas a Madrid (28-12-1935)560
Inquietud política (29-12-1935)562
Plantejament, tramitació i solució de la crisi (31-12-1935)563
La primera reunió del segon gabinet Portela (1-1-1936)565
L’ajornament de les eleccions generals (2-1-1936)566
Un dia polític molt interessant (3-1-1936)568
La posició polèmica del govern (4-1-1936)569
Expectació davant la reunió de la Diputació Permanent (5-1-1936)570
El decret de dissolució i la convocatòria d’eleccions (7-1-1936)572
La reunió de la Diputació Permanent (8-1-1936)573
La situació política i el panorama eletoral (9-1-1936)575
Les peticions de les esquerres no són pas de poca cosa (10-1-1936)577
Les gestions dels senyors Escalas i Vallès i Pujals a Madrid (11-1-1936)579
El govern Portela està disposat a aplicar la censura (12-1-1936)582
Notícies referents a les properes eleccions (14-1-1936)584
La política electoral dels marxistes i dels esquerristes (16-1-1936)585
El manifest esquerrista (17-1-1936)587
Hom creu que la política del govern donarà un resultat positiu (18-1-1936)588
Propagandes electorals d’extrema violència (19-1-1936)590Desplaçament cap a una política de centre ? (21-1-1936)591
Les aliances de la CEDA (22-1-1936)593
Ja no sortirà el manifest de les dretes (23-1-1936)594
Els socialistes posen el veto a significats elements d’esquerra (24-1-1936)596
Les gestions del senyor Sagarra van per molt bon camí (25-1-1936)598
Els candidats esquerrans van a les circumscriptions on no tenen vots (26-1-1936)599
La intervenció del senyor Cambó (29-1-1936)600
No hi ha res definitiu sobre l’ajornament de les eleccions (31-1-1936)602
Les esquerres escullen els candidats més extremistes (2-2-1936)604
Els partits polítics activen la seva propaganda (4-2-1936)604
Els candidats de centre-dreta que es presenten per Madrid (5-2-1936)605
Les esquerres encara no han publicat les candidatures (6-2-1936)607
S’acosten les eleccions i la inquietud creix ( 7-2-1936)608
Les reunions de la Comissió Mixta de Traspassos (8-2-1936)609
La propaganda electoral de diumenge (11-2-1936)609
El dia d’ahir fou de relativa calma política (12-2-1936)611
L’animació pre-electoral s’accentua cada dia més (13-2-1936)611
És molt fàcil que les esquerres no treguin ni cent duputats a tot Espanya (14-2-1936)612
L’ordre públic es manté esplèndidament (15-2-1936)613
L’ordre públic està assegurat a tot Espanya (16-2-1936)614
Els resultats electorals (18-2-1936)615
La situació postelectoral ( 19-2-1936)616
Plantejament, tramitació i solució de la crisi (20-2-1936)617
La dimissió del senyor Portela i l’al·locució del senyor Azaña (21-2-1936)619
La sessió de la Diputació Permanent (22-2-1936)620
Ha millorat notablement la situació de l’ordre públic (23-2-1936)621
El Consell de Ministres d’ahir fou molt interessant (25-2-1936)623
La fórmula Maura ha disgustat el senyor Companys (27-2-1936)624
La situació política i social del moment (28-2-1936)625
Un Consell de Ministres molt important (29-2-1936)627
El decret de readmissió d’obrers i empleats (1-3-1936)629
Sempre n’hi ha un que està més a l’esquerra (3-3-1936)630
Les directrius polítiques del govern Azaña (4-6-1936)631
La política agrària del govern (5-3-1936)633
Cap a la fusió de diversos partits del centre i d’esquerra (6-3-1936)634
(Títol inutilitzat per la censura) (7-3-1936)635
Hom no creu en la gravetat de la situació internacional (8-3-1936)637
Les desgràcies dels altres i les nostres (10-3-1936)638
El processament del general López Ochoa (11-3-1936)639
El Consell Superior Bancari demana el restabliment de l’ordre públic (12-3-1936)640
Una declaració del senyor Amós Salvador (14-3-1936)641
Detencions de Primo de Rivera i Ruiz de Alda (15-3-1936)641
La primera reunió de les noves Corts (17-3-1936)642
El senyor Ventosa ha donat la seva anunciada conferència (18-3-1936)644
Aprovació d’actes (19-3-1936)646
Sembla que el ministre de la Governació està malalt del cor (20-3-1936)647
La sessió parlamentària d’ahir (21-3-1936)649
Unes perspectives i un ambient (22-3-1936)651
El debat parlamentari d’avui pot tenir un aspecte decisiu ( 24-3-1936)652
La reunió dels caps de les minories d’oposició (25-3-1936)653
Les eleccions municipals (26-3-1936)655
Sembla segur que la CEDA tampoc no anirà a les eleccions (27-3-1936)657
Les actes de Calvo Sotelo, Goicoecha i Herrera perillen (28-3-1936)658
“El Sol” ha publicat un article que és molt comentat (29-3-1936)660
La situació parlamentària és molt delicada (31-3-1936)661
El senyor Ventosa exposa la gravetat de la situació (1-4-1936)663
L’atemptat del senyor Jiménez de Asúa (13-4-1936)665