OC VII - El meu país. Índex

Està format per tres llibres de cròniques històriques i costumistes, Reflexions sobre l’EmpordàLa substància i El meu poble. El primer és nou. El segon és, bàsicament, el llibre El meu país (1958), amb petits canvis. El meu país esta format pel primer capítol del llibre El vent de garbí, titulat ara El vent de garbí i la tramuntana, i pels textos Sobre la cuina, La festa: sardanes i Suplement a la festa, publicats a Llagosta i pollastre (1952)El tercer llibre, El meu poble, és L’Empordanet (1954), volum compost pel llibre Peix fregit (Palafrugell, 1954), refet, i completat amb fragments de Viatge a Catalunya (1946).

Lluís Bonada. L’obra de Josep Pla. Barcelona: Ed. Teide, 1991, 195

El meu país

Reflexions sobre l'Empordà

Prefaci9
Els límits13
El sentit de comarca16
La marca18
La terra i el clima29
La prehistòria41
Els temps històrics: Rhode (Roses)45
Empúries49
Hanníbal no passà per l’Empordà55
Ullastret59
L’Empordà romà62
Els segles obscurs64
El feudalisme monàstic. -Sant Pere de Roda69
Més sobre el feudalisme monàstic76
El feudalisme eclesiàstic: el senyor bisbe82
El feudalisme senyorial. -La casa comtal d’Empúries86
El feudalisme senyorial. -Peratallada i Cruïlles97
L’Empordà en l’expansió de les Balears103
Ramon Muntaner106
Els pobles de l’Empordà114
El fet econòmic arcaic: els mercats120
L’home medieval123
El règim municipal. -Les universitats133
La revolució social. -Els remences137
L’Empordà sense història. -El segle XVI148
L’Empordà sense història. -El segle XVII155
El barroc d’estar per casa163
El castell de figueres167
Figueres173
La indústria del suro177
El progrés material187
La foguerada vuitcentista de Figueres191
El paisatge200
El que hi ha i el que no hi ha208
El turisme219

La substància

Prefaci227
El vent de garbí i la tramuntana229
El país del vent229
La nomenclatura234
L’horari239
La tramuntana245
Explicacions científiques251
Els parents pobres259
El vent de quaresma261
Efectes del garbí265
Sobre la cuina273
La festa: Sardanes381
Suplement a la festa437

El meu poble

Prefaci: L’Empordanet463
Palafrugell: peix fregit… 
Justificació del títol471
El genius loci en la meva situació personal i en la meva obra literària474
Una idea general del passat i del present de la vida de Palafrugell478
El cementiri més vell i el seu emplaçament483
Situació geogràfica de la vila484
El nostre clima486
Antiguitats i sentit antihistòric de la població489
La pèrdua del Llibre de Privilegis492
Palafrugell, poble pagès i industrial495
Les vinyes i les pinedes del terme497
La muntanya de Sant Sebastià i significació que per a nosaltres té l’ermita499
Algunes velles, esborrades figures de la nostra modesta història501
El marquès de Llafranc503
La revolució de l’artesanat taper506
Locucions que l’art de fer taps ha projectat en el nostre llenguatge515
Les cases bones de la vila517
Les cases dels obrers520
Palafrugell, poble de grans treballadors i considerables ganduls523
Els tenidors de llibres528
Els pobres que venien a captar a l’època pròspera de la vila530
Vida de barri que es fa a la vila532
Significació del barris534
Idees palafrugellenques sobre la cuina536
La vida dels tapers540
Les fonts543
La por, en aquest rodal547
Una característica dels suïcides549
La fantasia del país551
Les dones solteres i casades555
Les dones, quan es fan velles557
El foc en la vida comercial de la població559
La famosa entitat coral <> i les seves vicissituds561
La pedagogia i les escoles de la vila564
L’obra de l’Estat a la població568
Les cooperatives572
Les germandats i els sindicats574
Els cementiris heterodoxos577
El gas i l’electricitat579
El tren petit581
Les fondes585
Tartanes, carros, ordinaris i autobusos587
Les societats que hi ha hagut a la vila593
Els periòdics que han sortit a Palafrugell597
El Centre Fraternal599
Les passions de l’amor603
Continuació de l’anterior605
Els pobles de la rodalia607
Els primers estiuejants611
Alguns alcaldes de la vila de Palafrugell613
Alguns senyors rectors617
Alguns memorables jutges619
Alguns metges de la població624
Els curanderos i el curanderisme de la vila628
Els noms dels carrers630
Una història econòmica contradictòria633
L’enterrament del banquer Francesc d’A. Miquel635
L’episodi mai no vist del ressuscitat637
Una sortida de missa d’onze d’aquella època639
Els capvespres de bon temps641
La debolida vuitada de Corpus i els seus encants643
Alguns barbers646
Alguns sabaters648
Una baralla de veïns650
Una tertúlia653
La primera forquilla de Palafrugell655
L’home més voluminós de la població658
La facècia d’un adroguer660
L’únic condecorat de la vila662
El mar i Tamariu en el somni secret dels palafrugellencs665
La frivolitat a la vila668
Els cinematògrafs671
El campanar inacabat com a símbol de Palafrugell i dels palafrugellencs674
Final mediocre i típic676
Epíleg678
Els nostres veïns: Begur681
Les cales de Begur686
Pals690
El tren del país696
Palamós700
Calonge706
La Bisbal710
Els vells petits poblets721
Altres vells petits poblets729