OC I - El quadern gris. Índex

Llibre memorialístic presentat com el dietari de l’autor dels anys 1918 i 1919, enllestit pocs anys abans de la seva publicació. Una gran part del llibre és inèdita. Inclou diversos textos de caràcter narratiu-memorialístic que havia publicat, en versions més o menys diferents, al llarg de la seva vida en llibres, diaris i revistes. Per exemple Pintura de Palamós feta per un meu avantpassat que havia tingut una versió castellana a «La Publicidad» (6-X-1921), és a Coses vistes (Diana, 1925), Coses vistes (Palafrugell 1949), Coses vistes (Selecta, 1949)i Primers escrits (1956). 

Altres textos de Coses vistes (1925, 1949, 1949), Llanterna màgica (1926), Relacions (1927), Contraban (1954), Pa i Raïm (1951), El vent de garbí (1952) i Primers escrits (1956), incorporats al dietari són Història de Gervasi; Eternitat (L’eternitat de Pere Brincs, home de Begur, al «D’Ací d’Allà», gener, 1920); Misèria de Pardal; Escenes d’un primer amor; La crueltat gratuïta (titulat Negre i taronja, en la primera versió, 1924); Tardor a Calella de Palafrugell Pluja a Calella de Palafrugell; Mort de Gervasi; Calella pel gener; Calella hivern; Ramon de Montjuïc; Alta cultura; La «S. S. Pompeia» (Records de la vida d’estudiant); Història de Carrau i Records de la caserna.

Lluís Bonada. L’obra de Josep Pla. Barcelona: Ed. Teide, 1991, 191-192

El quadern gris

Explicació inicial7
Notes per a una introducció a l’estudi de Josep Pla per Joan Fuster11

El quadern gris. Un dietari

191886
1919459