OC VIII - Els pagesos. Índex

El primer llibre del volum, El pagès i el seu món, havia tingut una versió castellana, no tant extensa, amb el títol Viaje a pie (1949), en el qual l’autor aprofita articles periodístics recents. El campanaret és un llibre nou, que prossegueix el tema del llibre anterior, la vida a pagès, format, com l’anterior, per articles temàtics. La descripció del poble de ficció, Torrentbò, coincideix amb Llofriu. El tercer i darrer llibre del volum és El carrer Estret (1951), primera novel·la de Pla. Palafrugell és el poble que inspira el Torrelles imaginari on situa l’acció.

Lluís Bonada. L’obra de Josep Pla. Barcelona: Ed. Teide, 1991, 195

Els pagesos

El pagès i el seu món

Quatre paraules a la primera edició9
Invitació al viatge13
Per viatjar plausiblement27
Quan l’aire s’endolceix30
Els mobles del paisatge32
Companys de viatge37
La realitat45
Meditació sobre la realitat52
Es guanyen quartets59
El pobre pagès65
Convé precisar72
No es volen deixar agafar81
Davant d’un mas87
Vida silenciosa i àtona93
Ni amb els uns ni amb els altres99
Tradicionalistes antitradicionals107
El clarobscur116
El clarobscur (continuació)126
El clarobscur (continuació)137
La insociabilitat146
El clarobscur (continuació)154
Aquests últims anys160
Intermezzo: patriotisme local i cuina rural169
Un curiós debat175
Substanciós acabament184
Defectes, però excel·lents qualitats189
El mecanisme psicològic194
Els turments del comerç198
Matisos del mecanisme psicològic203
Tres coses bàsiques206
Els pobles rurals212
Bucòliques222
Pagesos i pescadors247

El campanaret

Prefaci263
Aquestes notes267
La casa270
El poblet272
El pa276
Gent279
Teulats288
Pagesos292
L’hostal296
La ferreria300
L’escola304
Pagesos308
La barberia311
Pagesos315
La pedra de toc319
Gossos321
Sant Antoni dels burros325
L’ordre a les masies328
Les coses de la vida332
Les idees econòmiques del pagesos333
Els elements importants334
Pagesos338
Vint-i-cinc d’abril342
Pagesos344
L’hostal (acabament)347
Abril-maig349
Els horts351
El petit taller de modistes355
Les sensacions petites360
El paller363
L’autarquia lírica365
Pagesos370
La grandesa corrent374
Pagesos376
Els notaris380
Pagesos382
Aparició dels primers bolets384
Notícies385
El vi400
Ramats de muntanya402
Primers dies de tardor404
Tarda de tardor405
La vida antiga406
Sementer411
Pagesos412
Pagesos. Hivern418
Dia d’hivern420
Drama421
La guspira423
Pagesos425
Olors428
El vell món431
Retorn432

El carrer estret (novel·la)

Quatre paraules439
I441
II446
III454
IV461
V467
VI471
VII476
VIII480
IX485
X489
XI494
XII497
XIII502
XIV505
XV510
XVI513
XVII519
XVIII531
XIX535
XX540
XXI544
XXII549
XXIII562
XXIV568
XXV575
XXVI584
XXVII591
XXVIII595
XXIX599
XXX606
XXXI610
XXXII614
XXXIII617
XXXIV629
XXXV635
XXXVI640
XXXVII645
XXXVIII652
XXXIX657
XL661
XLI666