OC XXV - Francesc Cambó. Índex

La primera versió del llibre, una aproximació a la biografia política de Cambó, es va publicar, en tres volums, els anys 1928, 1929 i 1930. La versió definitiva presenta algunes lleus modificacions, com l’afegiment d’un epíleg.

Lluís Bonada. L’obra de Josep Pla. Barcelona: Ed. Teide, 1991, 199

Francesc Cambó

Pròleg7
Capítol I. Valentí Almirall: un primer intent de catalanisme polític9
Capítol II. El catalanisme immòbil: «La Renaixensa» renaixença31
Capítol III. Els primers catalanistes polítics: Verdaguer i Callís, Prat de la Riba. El Centre Escolar. «L’Avenç»58
Capítol IV. La conquista de l’Ateneu i el trist tancament de caixes82
Capítol V. Aparició de Francesc Cambó112
Capítol VI. Cambó, agitador del catalanisme polític. Creació de la Lliga141
Capítol VII. Cambó, regidor de Barcelona. La primera escissió de la Lliga: el Centre Nacionalista Republicà166
Capítol VIII. El lerrouxisme i el gran triumvirat194
Capítol IX. El Centre Nacionalista Republicà223
Capítol X. L’assalt al «Cu-cut» i el projecte de suspensió de garanties249
Capítol XI. La campanya de la Solidaritat i l’atemptat d’Hostafrancs. Cambó davant del Congrés275
Capítol XII. La disgregació de la Solidaritat307
Capítol XIII. La Setmana Tràgica338
Capítol XIV. El projecte de Mancomunitat364
Capítol XV. Reaccions davant la guerra387
Capítol XVI. El Govern liberal. Alba i Cambó411
Capítol XVII. Les Juntes de Defensa i l’Assemblea de Parlamentaris444
Capítol XVIII. El Govern nacional. Cambó ministre480
Capítol XIX. La guerra. Catalanisme i sindicalisme529
Capítol XX. En el Ministeri d’Hisenda562
Epíleg: Els últims anys589