OC XVI - Homenots. Segona sèrie. Índex

Pere Bosch Gimpera, Ramon d’Abadal, Vicens Vives, Josep Ferrater Mora, Francesc Duran Reynals, Josep Trueta, Joan Coromines, Francesc de B. Moll, Joan Miquel, Pere Coll i Rigau, Ramon M. Roca i Sastre, Joan Ventosa i Calvell, Josep Maria de Porcioles, Andreu Nin, Josep Maria Cruzet i Antoni Palau Dulcet. Els homenots de Bosch Gimpera, Ferreter mora, Trueta i Palau són nous.

Lluís Bonada. L’obra de Josep Pla. Barcelona: Ed. Teide, 1991, 197

Homenots. Segona sèrie

Prefaci7
El professor doctor Pere Bosch Gimpera9
El senyor Ramon d’Abadal49
Jaume Vicens i Vives87
Josep Ferreter i Mora127
Francesc Duran Reynals, de la Universitat de Yale175
El doctor Josep Trueta (M.D.) professor a Oxford215
Joan Coromines, filòleg, de la Universitat de Xicago257
Francesc de B. Moll i la història del Diccionari295
El senyor Joan Miquel i la industrialització del suro329
Pere Coll i Rigau i la història de l’arròs de Pals365
El notari Ramon M. Roca i Sastre i la compilació del Dret405
El senyor Ventosa i la política437
Un alcalde de Barcelona: el senyor Josep Maria de Porcioles479
Andreu Nin517
Josep Maria Cruzet, editor561
Antoni Palau i Dulcet, llibreter597