OC VI - La vida amarga. Índex

Llibre de literatura narrativa però amb un fort component memorialístic fabulat, que recull totes les narracions de Cases de dispeses (Selecta, 1957)La vida amarga (1957) i Primers viatges (1957), 23 en total, més la narració Un amic: Albert Santaniol. Aquesta narració és la primera part d’un text aparegut a Primers escrits (1956) amb el títol Un home jove (Seguit de l’autorretrat d’un home jove). La segona part, la de l’autoretrat, es torna un autoretrat de Pla a El quadern gris (7-VI-1918). 

Un amic: Albert Santaniol és Un home jove 
(Coses vistes) (1949), amb un fragment afegit al final. Aquest fragment es basa en un autoretrat seu que va publicar a Itàlia, en italià, els anys vint. Un home jove és, al seu torn, una nova versió de Necrologia a distància d’un home jove, inclòs a la primera edició de Coses vistes (Diana, 1925). Albert Santaniol es deia, aquí, Martí Fus. La majoria de les narracions publicades el 1957 havien aparegut anteriorment, repartides entre diversos llibres: 

 . Coses Vistes (1949): Un mort a Barcelona, Roby o la deflació 
 . Bodegó amb peixos 
(1950): Pensió barcelonina cèntrica, Casa de dispeses madrilenya, Contrapunt, El que us pot esdevenir: res 
 . L’illa dels castanyers 
(1951): Una anàlisi, La conversació de Saint James Park, El primer viatge a Portugal, L’afer de la Pensione Fiorentina, a Roma, Retaule de la inflació
 . Pa i Raïm 
(1951): No som res, però fa de mal dir…, Un home fatal, Amb el sol a l’esquena
 . Llagosta i pollastre 
(1952): Meandwood, Leeds, Yorkshire
 . El vent de garbí 
(1952): Una aventura al canal
 . Contraban 
(1953): Pensió a Cambridge Street, Records de Florència, El moribund intermitent 

Les anteriors versions de moltes d’aquestes narracions, generalment molt més curtes, apareixen, algunes amb títols canviats, a Coses vistes (Diana, 1925), Llanterna màgica (Diana, 1926) i Relacions (Diana, 1927). Així, Un mort a Barcelona parteix d’Una casa de dispeses (Coses vistes, 1925). Sobre el mateix tema havia escrit la narració Las Alimañas (La novela romàntica. Editorial Alfa, Madrid, 1922?). El primer viatge a Portugal reprèn el tema de La vida del jugador (Coses vistes, 1925). De Boulevard Saint-Michel, París, hi ha una primera versió a Coses vistes (1925), amb el títol 145, Boulevard Saint-Michel, París. 

Les primeres versions de les narracions publicades en els dos primers llibres –a Relacions publica material completament inèdit– apareixen anteriorment en castellà o en català, a «La Publicidad» i a «La Publicitat». El tema de Casa de dispeses madrilenya és el de l’article «Un gigante y un enano» («Destino», 25-V-1975). Claudina (Llanterna màgica, 1926) és la primera versió de Pensió a Cambridge Street.

Lluís Bonada. L’obra de Josep Pla. Barcelona: Ed. Teide, 1991, 193-194

La vida amarga

Prefaci7
La fonda del centre11
No som res, però fa de mal dir…29
Pensió barcelonina cèntrica45
Un mort a Barcelona69
Un amic: Albert Santaniol127
Casa de dispeses madrilenya141
Contrapunt159
Bulevard Saint-Michel, París173
El que us pot esdevenir: res187
Una anàlisi205
Un home fatal225
Família a l’estranger255
Una aventura al canal275
Pensió a Cambridge Street329
La conversació de Saint James Park357
Meanwood, Leeds, Yorkshire375
Obscura santedat nòrdica397
El primer viatge a portugal415
Amb el sol a l’esquena457
Records de Florència489
L’afer de la PensioneFiorentina, a Roma523
El cercle de Berlín559
Retaule de la inflació561
Roby o la deflació605
El moribund intermitent648