OC XXVI - Notes per a Sílvia. Índex

Volum format per textos de característiques força diferents. Les notes que donen títol al volum són una continuació de les Notes disperses, datades els anys cinquanta i seixanta, i apareixen separades en tres parts, entre altres textos del volum. El segon text és el llibre presentat en forma de dietari Madrid – L’adveniment de la República, versió molt ampliada del llibre aparegut, amb el mateix títol, l’any 1933. El tercer text és Grècia. Notes per a principiants escrites per un principiant, escrits de caràcter cultural, artístic i històric. El quart text és un conjunt de 29 poesies, La precària i habitual poesia, de contingut memorialístic. I el cinquè i darrer és la nota Un infart de miocardi, narració d’un episodi personal.

Lluís Bonada. L’obra de Josep Pla. Barcelona: Ed. Teide, 1991, 201

Notes per a Sílvia

Prefaci7
Notes per a Silvia11

Madrid - L'adveniment de la República

14 d’abril 1931. Set del matí34
Quarts de dotze del migdia35
Quarts de quatre de la tarda38
Cinc de la tarda41
Sis de la tarda42
Set de la tarda46
Tres quarts de deu47
A la matinada48
Hores petites49
Dia 1551
Dia 16. Catalunya55
17 d’abril. Una pensió57
25 d’abril. Esquema de l’últim regnat58
26 d’abril59
27 d’abril. Un altre aspecte63
30 d’abril. Alts càrrecs65
5 de maig. Epigrames literaris67
6 de maig. Caràcter de don Joan March70
7 de maig. L’Ateneo71
8 de maig75
Diumenge 9 de maig. Obertura de la vàlvula76
Dilluns 10. Crema dels convents79
Dimarts 12 de maig80
Divendres 1582
Diumenge 1783
19 de maig. El nou caciquisme84
Suplement al caciquisme86
20 de maig88
23 de maig. Càbales89
30 de maig. Al cap d’un mes i mig90
2 de juny. Caràcter d’Unamuno91
3 de juny. Catalans a Madrid. Les palpitacions del temps92
4 de juny. Començaments d’Albornoz93
Mateixa data. Nit94
5 de juny. Novetats sobre el sistema educatiu94
13 de juny. Mort de Rusiñol96
14 de juny. Contat per Salvatella97
19 de juny. El Museu del Prado98
29 de juny. Eleccions generals. Lerroux101
30 de juny. Buròcrata104
2 de juliol. El llibre de Mac Cabe105
5 de juliol. Reserves d’insensibilitat106
7 de juliol. Pornografia política catalana107
9 de juliol. Classes de llibres108
10 de juliol. Símptomes109
12 de juliol. Menys lluent110
14 de juliol. Corts Constituents113
20 de juliol. Impressió del Congrés115
25 de juliol. Parlamentaris115
28 de juliol. Parlamentaris catalans118
4 d’agost. Romanones120
14 d’agost. El senyor Macià121
16 d’agost. Màgia pura124
25 d’agost. Braus125
20 setembre. Manifestacions democràtiques129
15 setembre. República de treballadors130
14 octubre. Azaña131
17 octubre. Jaume Carner135
4 novembre. Les il·lusions dels homes136
8 novembre. La pena de mort136
Desembre. Preneu experiència137
10 de gener 1932. Matisos de l’arribisme137
Maig de 1932. Mort de Salvatella139
Les qüestions essencials141
Colofó149
Notes per a Sílvia151

Grècia. Notes per a principiants escrites per un principiant

Creta – Cnossos – Herakleion: El Museu351
Cap a Micenes, amb calma362
Micenes – Epidaure371
A Atenes383
El Partenó (una notícia)399
El poeta grec modern Kavafis419

La precària i habitual poesia

La poesia té una cosa empipadora423
Vaig caminant424
Una cosa ineluctable427
A Grècia entrava sovint429
Tothom està malalt430
L’altre dia vaig discutir431
─Què és això que passa431
El pintor Josep Maria Sert432
Tu ─em dius─433
La meva decisiva petitesa433
Constato que a les grans obres434
M’agrada una altra música435
Si penso en la perennitat435
Aquests versos anteriors436
De tota manera, sembla437
Conec un averanyador438
Ara et deus trobar a Londres438
Vaig demanar al meu pare439
─Què farem aquest vespre, mama?─439
Hauria pogut fer com els altres440
Les sotanes s’acaben. Els capellans441
França. A l’estudi del notari de Sigeau442
Itàlia. Els tres Davids de Florència442
Una parella unida443
Holanda. A les tres de la tarda444
De vegades la llum del dia s’allarga446
Quan s’arriba al final446
─Vós sou socialista?447
Mentre moria Aurora448
Notes per a Sílvia449
Un infart de miocardi527