OC XXXII - Prosperitat i rauxa de Catalunya

Recull de dotze textos. Inclou des de l’assaig polític i històric fins a l’escrit memorialístic i autobiogràfic. Els cinc primers els va publicar a la «Revista de Catalunya» els anys 1924 i 1925. Els altres textos són nous: Proteccionistes i lliurecanvistes, El senyor Valentí Almirall, Història de la revista «Joventut» (1900-1906), El naufragi de Cala Galiota. (Anàlisi d’un esdeveniment), La penya de l’Ateneu, La Girona del meu temps i la d’avui (En la inauguració de la Fontana d’Or) Notes autobiogràfiques. Els quatre darrers tenen, en major o menor grau, elements memorialístics. El referent a Girona amplia Girona, els gironins i la Fontana d’Or, Caixa d’Estalvis de la Diputació de Girona, 1973, separata d’un article de la «Revista de Girona», núm. 65, 1973.

Lluís Bonada. L’obra de Josep Pla. Barcelona: Ed. Teide, 1991, 201-202

Prosperitat i rauxa de Catalunya

Nota preliminar7
La crisi de l’autoritat a Catalunya (Anàlisi d’un estat d’esperit)9
Catalanisme i burgesia31
La qüestió obrera a Catalunya51
El capitalisme modern -la creació i la formació del burgès- segons el professor Werner Sombart, de la Universitat de Berlín63
Després del cop d’Estat del 13 de setembre: obertura d’un període revolucionari85
Proteccionistes i lliurecanvistes103
El senyor Valentí Almirall183
Història de la revista “Joventut” (1900-1906)257
El naufragi del “Cala Galiota” (Anàlisi d’un esdeveniment)371
La penya de l’Ateneu403
La Girona del meu temps i la d’avui. (En la inauguració de la Fontana d’Or)531
Notes autobiogràfiques589