maig 2023

Reedició de “Cadaqués”

Es reedita “Cadaqués” de Josep Pla

Publicada per Brau Edicions, la reedició en format facsímil del volum de 1947 ha estat promoguda per l’Ajuntament de Cadaqués i l’Associació per la Pedra Seca i l’Arquitectura Tradicional, amb la col·laboració de l’editorial Joventut, que en posseeix els drets des de la primera edició i n’ha autoritzat la reedició.

El volum compta amb un pròleg de Xavier Febrés sobre el context biogràfic en què va ser escrit el llibre i un epíleg de Pep Vila sobre les particularitats del text, així com fotos d’època procedents del fons del col·leccionista Adrià López Sala.

Comparteix

Recomanem