2001

El carrer Estret, la poètica de la banalitat

L’any 2001, va fer cinquanta anys que l’Editorial Selecta de Josep M. Cruzet va publicar la novel·la El carrer Estret de Josep Pla. Escrita entre Palafrugell i Cadaqués, des de la tardor de 1949 fins a la primavera de 1951, aquesta obra, precedida d’un important pròleg de reflexió sobre el gènere novel·lístic, és un dels llibres més famosos i més reeditas de Josep Pla. El carrer Estret va guanyar, la nit de santa Llúcia de 1951, la tercera convocatòria del premi de novel·la Joanot Martorell, concedit per un jurat format per Miquel Llor, Salvador Espriu, Maurici Serrahima, Antoni Vilanova i Josep Miracle.

L’exposició commemorava aquests esdeveniments i mostrava alguns documents del moment de la publicació de la novel·la, les primeres reaccions de la crítica i una breu anàlisi de les característiques més remarcables de l’obra. El carrer Estret, la poètica de la banalitat acompanyava al lector a entrar en el joc literari de Pla, on la seducció prové de la mediocritat de la vida quotidiana i de la passió per les “poques coses”, gràcies a la “intel·ligència poètica” de l’autor.

L’exposició es va complementar amb la Jornada d’Estudi Cinquanta Anys d’El carrer Estret que va comptar amb les aportacions de Xavier Pla, De la prehistòria literària a El carrer Estret: dos capítols inèdits de la relació de Josep Pla amb la novel·la; Maria Josepa Gallofré, Un llibre inèdit: El carrer Estret; Jordi Gràcia, L’heterodòxia del moralista o la novel·la de Pla a l’Espanya feixista; Lluís Bonada, Una lectura de la novel·la El carrer Estret i Antoni Vilanova, Josep Pla i l’editor Josep M. Cruzet. Les actes de la jornada d’estudi han estat publicades pel Departament de Filologia i Filosofia de la Universitat de Girona i la Fundació Josep Pla dins la col·lecció Diversitas [39] (2003).

“Per a la meva cuinera, furetejar en la vida dels altres constitueix una voluptuositat”

Josep Pla. El carrer Estret. OC VIII, 489.

AADD. La poètica de la banalitat. 
Actes de la Jornada d’Estudi Cinquanta Anys d’El carrer Estret, a cura d’Anna Aguiló i Xavier Pla.
Universitat de Girona i Fundació Josep Pla, 2003.